Najnowsze wydania

testowa góra

Wzrost sprzedaży Grupy Wielton

WieltoWzrost sprzedaży zagranicznej o 74,9 proc. 790,8 mln zł wynoszą skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży w I pół. 2017 r. (wzrost o 43,3% r/r) 57,3 mln zł zysku EBITDA i 31,8 mln zł zysku netto w I pół. 2017 r. Sprzedaż zagraniczna w I poł. 2017 r. wyniosła 560,1 mln zł (wzrost o 74,9% r/r) 7 746 szt. sprzedanych naczep i przyczep oraz produktów dla rolnictwa marek Wielton, Viberti oraz Fruehauf (wzrost o 16,9% r/r).

 


Pierwsze półrocze 2017 r. przyniosło Grupie Wielton, producentowi naczep oraz przyczep, wyraźny wzrost sprzedaży, szczególnie na rynkach zagranicznych. Przychody Grupy wzrosły o ponad 43% i wyniosły 790,8 mln zł (wobec 551,8 mln zł w analogicznym okresie
w 2016 r.). Marża brutto sięgnęła 106,9 mln zł i była o 26,2% wyższa niż rok wcześniej. Z kolei skonsolidowany wskaźnik EBITDA jest wyższy i wyniósł w omawianym okresie 57,3 mln zł, a zysk netto Grupy po pierwszym półroczu wyniósł 31,8 mln zł. Istotne zwyżki zanotowano w II kwartale, w którym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 56,2 mln zł, o 10,7% więcej w stosunku do I kwartału.

 

- "Wyraźna poprawa koniunktury na rynku naczep w Europie w ostatnich latach korzystnie przełożyła się na wzrost sprzedaży Grupy, która umocniła swoją pozycję na polskim i zagranicznych rynkach. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży przewyższający nasze oczekiwania zarówno w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji
i we Włoszech), jak i na Wschodzie. W Rosji, gdzie w 2017 roku nastąpiło bardzo wyraźne ożywienie rynku, sprzedaliśmy 6 razy więcej naczep i przyczep niż w analogicznym okresie 2016 r. W Polsce nasz udział rynkowy wzrósł do 15,9%" – podsumowuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

 

Grupa Wielton sprzedała 7 746 sztuk naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Jest to wynik konsolidujący sprzedaż do klientów w obszarze działalności marek Wielton, Viberti oraz Fruehauf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 6 627 sztuk, skumulowany wynik za 2017 jest wyższy o 16,9% w ujęciu r/r. W stosunku do r. 2015 (3 720 sprzedanych sztuk), to ponad dwukrotny wzrost.

 

Zmienne czynniki zewnętrzne pod kontrolą


Przejściowy spadek rentowności w relacji r/r jest następstwem czynników zewnętrznych, które można było zaobserwować w pierwszym półroczu 2017 r., w tym  wzrostu cen surowców. W kolejnych okresach spodziewana jest poprawa rentowności ze względu na urealnienie cen sprzedaży, pozwalające na neutralizację wzrostu kosztów zakupu surowców w drugim kwartale. W tym samym czasie nie bez znaczenia pozostała silna aprecjacja złotówki, niekorzystna z perspektywy eksportera. W zakresie Grupy należy również zauważyć okresową deprecjację rubla rosyjskiego. Ponadto na początku roku władze spółki aktywnie zarządziły oczekiwaniami w zakresie wynagrodzeń w spółce Wielton, co przełożyło się na podniesienie wynagrodzeń średnio o 8%.  

 

Sukcesy na rynkach zagranicznych

Sprzedaż zagraniczna w Grupie Wielton w I półroczu 2017 r. stanowiła prawie 70% całkowitego wolumenu sprzedanych produktów. Wzrost wolumenu sprzedaży na zagranicznych rynkach (5 391 szt. wobec 4 206 szt. w analogicznym okresie 2016 r.), zasadniczo wynika z ożywienia na rynkach włoskim i rosyjskim.  Na rynku włoskim po zadowalającym wzroście w pierwszym kwartale na poziomie 12%, w drugim zanotowano jeszcze większe ożywienie, dzięki czemu w całym półroczu włoski rynek urósł o 23% w ujęciu r/r.

- "Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo stabilna, co daje perspektywę na dalsze zagraniczne przejęcia" – ocenia Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. 

Udostępnij