Najnowsze wydania

testowa góra

PGM doradza w Ministerstwie Rozwoju

Polska Grupa Motoryzacyjna pełni funkcję doradczą w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Od lutego Stowarzyszenie bierze udział w posiedzeniach i pracach Zespołu.

 

Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, 2 lutego br., Polską Grupę Motoryzacyjną reprezentował jej prezes – Adam Sikorski. Skupiono się m.in. na omówieniu stanu przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce oraz przedstawieniu zagadnień, które zdaniem podmiotów doradczych powinny być przedmiotem prac Zespołu. Polska Grupa Motoryzacyjna zaproponowała trzy ważne postulaty: konieczność lepszego wykorzystania krajowego potencjału zakupowego dla polskich producentów części motoryzacyjnych, wprowadzenie homologacji krajowej/certyfikacji w celu wyeliminowania z rynku części o niesprawdzonej jakości oraz rozszerzenie programu INNOMOTO o narzędzia stymulujące fazę poprodukcyjną (sprzedaż, logistyka i marketing).

 

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego to organ powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów pod koniec 2016 r. w celu wymiany poglądów i opinii pomiędzy rządem a przedstawicielami branży motoryzacyjnej. Efektem jego działań ma być wprowadzenie zmian, które przyspieszą i ułatwią rozwój polskiego rynku motoryzacyjnego.

 

Warto podkreślić, że w ramach działalności Polskiej Grupy Motoryzacyjnej odbyła się też pierwsza wizyta studyjna w firmach członkowskich. W styczniu br. przedstawicie 14 polskich przedsiębiorstw zrzeszonych i współpracujących z PGM odwiedzili zakłady produkcyjne: PZL Sędziszów S.A. (producent filtrów), GUMAT Róg, Pawlikowski S.j. (producent gumowych i gumowo-metalowych uszczelnień), Sanok Rubber Company S.A. (producent. systemów antywibracyjnych i uszczelnień karoserii samochodów) oraz SPLAST (producent technicznych tworzyw termoplastycznych). Spotkania służyły przede wszystkim wzajemnej inspiracji i wymianie doświadczeń. Uczestnicy znaleźli wiele płaszczyzn do współpracy i wkrótce podejmą działania w tym kierunku.

Udostępnij