Najnowsze wydania

testowa góra

Krótki czas przestojów dzięki ServiceLine24h

Goodyear ServiceLine24h skraca czas przestojów do minimum 1W ubiegłym roku Goodyear kontynuował utrzymywanie ciężarówek w ruchu dzięki funkcjonowaniu usługi pomocy drogowej pod nazwą ServiceLine24h. Pomimo wzrostu liczby wspieranych pojazdów, utrzymano średni czas obsługi na poziomie niewiele wyższym niż 120 minut.

 

 

W 2016 roku ServiceLine24h  była wzywana do 58 tysięcy awarii w 31 krajach. Średni czas przestoju wyniósł 123 minuty mimo, że do awarii dochodziło w oddalonych obszarach, a liczba ciężarówek obsługiwanych przez Goodyear wzrosła. Większość awarii obsłużyło ponad 2000 serwisów sieci TruckFroce w całej Europie.

 

W porównaniu do roku 2015, z usługi ServiceLine24h skorzystała znacznie więcej kierowców, co odzwierciedla wzrost liczby pojazdów ciężarowych obsługiwanych w systemie FleetOnlineSolutions – internetowym programie obsługi flot realizowanym przez Goodyear Obecnie FleetOnlineSolutions zarządza ponad 350 tysiącami pojazdów w całej Europie.

 

„Krótsze przestoje to większa efektywność naszych klientów, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mimo wzrostu liczby pojazdów obsługiwanych przez program FleetOnlineSolutions, utrzymaliśmy w ubiegłym roku poziom jakości usług świadczonych przez pomoc drogową ServiceLine24h w całej Europie,”  powiedział Nigel Sowerby, dyrektor pionu detalicznego i rozwoju usług w Goodyear w regionie EMEA. „Kluczowym elementem skrócenia czasu przestojów jest TruckForce, nasza międzynarodowa sieć obejmująca ponad 2000 partnerów serwisowych w całej Europie, którzy świadczą eksperckie usługi i wsparcie flotom zawsze i wszędzie tam, gdzie są potrzebne.”

 

Centrum obsługi Goodyear ServiceLine24h i mobilna aplikacja wskazująca położenie pojazdów za pośrednictwem GPS zapewniają jak szybkie dotarcie pomocy drogowej od najbliższego współpracującego warsztatu. ServiceLine24h, TruckForce i FleetOnlineSolutions to elementy FleetFirst, ogólnoeuropejskiego programu obsługi flot. Program FleetFirst obejmuje również rozwiązania Goodyear z zakresu zwielokrotniania żywotności opon, łącząc usługi nacinania i bieżnikowania, które wydłużają okresy eksploatacyjne opon flotowych.

 

Goodyear ServiceLine24h skraca czas przestojów do minimum 2

Udostępnij